top of page
017A4402 taide.jpg

PAJUN
VILJELYN ASIANTUNTIJA

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi             on välttämätöntä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä hiilensidontaa. Erityisen tärkeää Suomessa on turvepeltojen päästöjen vähentäminen, jotka muodostavat 60 % maatalouden päästöistä. 
 
Lisäksi tarvitaan pikaisesti uutta nopeammin kasvavaa biomassan tuotantoa, ei vain fossiilisia polttoaineita korvaaviin bioenergiaratkaisuihin, vaan myös muihin uudenlaisiin biokiertotalouden tuotteisiin.

Ratkaisuna lyhytkiertopaju. Paju toimii tehokkaana hiilensitojana, nopeasti kasvavana biomassan lähteenä, samoin kuin aktiivisena ravinteiden sitojana, maaperän puhdistajana ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitäjänä. 

IMG_2387.JPG

HIILIPÄÄSTÖISTÄ
HIILINIELUKSI

Valjastetaan ongelmalliset turvepellot ja muut vähätuottoiset alueet kokonaisvaltaisesti edistämään kestävää biokiertotaloutta, samalla tarjoten viljelijöille uusia ansaintamahdollisuuksia. Hiiliviljely muuttaa Suomen hiilipäästöalueet nettohiilinieluiksi.

Ratkaisu vähätuottoisille tai käyttämättömille maille

Kestävästi tuotettua biomassaa biojalostukseen

Lyhytkiertopajut voivat tuottaa biomassaa kestävästi ja taloudellisesti käytöstä poistetuilla tai muuten heikosti tuottavilla mailla. Ratkaisu voi edistää ravinteiden hyödyntämistä, hiilen sitomista ja luonnon monimuotoisuutta.

Lisäämällä nopeasti kasvavien lajien määrää mahdollistamme biomassan teollisen käytön ja jatkojalostuksen sekä luomme pohjaa uusille biopohjaisille tuotteille ja innovaatioille.

Pajuja
peltometsäviljelyyn

Lyhytkiertopajuviljelmien kannattavuus

Peltometsäviljely on ympäristöystävällinen maankäyttömuoto jossa yhdistetään biomassan tuotanto ruuan ja raaka-aineiden tuotantoon. Pajuja voidaan istuttaa luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi esimerkiksi viherrakentamisessa tai maatalouden monokulttuurin rinnalle.

Pajubiomassan hintaan ja kysyntään vaikuttavat: energiaturpeen alasajo ja päästöoikeuksien hinta, energiahakkeen hinta ja saatavuus sekä pajun viljelystä mahdollisesti maksettava hiilikompensaatio. Tulevaisuudessa pajubiomassan käyttö korkeamman lisäarvon tuotteissa lisää kysyntää ja samalla kannattavuutta. Metsäinvestointeihin verrattuna biomassan myynti 2-3 vuoden välein tuottaa nopeampaa kassavirtaa kuin perinteinen metsänhoito.

bottom of page